ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2563

0
2229
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2563
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2563

เฉลยฟรี.com ได้นำ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาฝากกันค่ะ ท่านใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27, 29 มีนาคม 2564 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอขอบคุณที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here